Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

 

CHCEME SA HRAŤ, UČIŤ SA A SMIAŤ

Milí rodičia,

Súkromná materská škola v Krupine
poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.
Prioritou je možnosť na základe dohovoru aj neskorší príchod do materskej  školy a odchod z materskej školy.
Poskytujeme individuálny prístup k dieťaťu na základe spolupráce s rodičmi. Uspokojujeme všetky potreby smerujúce k správnemu citovému, vedomostnému, pohybovému i umeleckému rozvoju osobnosti dieťaťa.

Materská škola sa nachádza na ulici Školská, pri školskom ihrisku medzi základnými školami. Je umiestnená v adaptovanej budove, prispôsobená podmienkam, hygienickým a bezpečnostným normám pre materskú školu. Obklopuje ju detské ihrisko.

Všetky triedy sú vybavené počítačmi a zapojením do projektu sme získali interaktívne tabule.

Materskú školu priebežne upravujeme, inovujeme, dopĺňame učebné pomôcky, detskú literatúru, hračky, didaktické pomôcky, športové náčinie. V tomto smere nám pomáha aj Rodičovské združenie.
V škole sú dve triedy vekovo ohraničené,1.trieda 2-3-4 ročných detí a 2. trieda 4-5-6 ročných detí.
Celková kapacita materskej školy je 42 detí.  


 


OZNAMY


JEDÁLNY LÍSTOK - obedy
Jedálen ZŠ E.M. Šoltésovej
(jedáleň č. 9542)

2% Z DANEV priestoroch našej školy je zriadené Súkromné detské centrum, ktoré zabezpečuje celodennú starostlivosť pre deti vo veku 1 -3 rokov.


V prípade záujmu prihlásiť dieťa do našej materskej školy, kontaktujte p. riaditeľku Ingrid Kohútovú. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky